Pretraga - Tagovi
Pretraživanje - Sadržaj
Pretraga - Tagovi
Pretraživanje - Sadržaj
Nogometna oprema
Kupujte Puma.com

Illinois Agility Test

Illinois Agility Test (Getchell, 1979) je uobičajeni test agilnosti u sportu. On mjeri sposobnost promjene položaja i smjera. Duljina staze je 10 metara, a širina (udaljenost između početne i završne točke) je 5 metara. Četiri konusa služe za označavanje početka, završetka i dvije točke okreta. Još četiri čunja postavljena su dolje u sredini na jednakoj udaljenosti. Svaki konus u sredini je razmaknut 3.3 metara. Subjekti bi trebali ležati na prednjoj strani (glavi na startnoj liniji) i rukama za ramena. Na naredbi "Idi" pokreće se štoperica, a sportaš se diže što je brže moguće i kreće se oko staze u naznačenom smjeru, ne prelazeći stožce, do cilja na kojem se zaustavlja vrijeme.

Slika 1. Illinois Agilnost Test


Ocjena Mužjaci Ženke
Izvrstan <15.2 <17.0
dobro 16.1-15.2 17.9-17.0
prosjek 18.1-16.2 21.7-18.0
Fer 18.3-18.2 23.0-21.8
siromašan > 18.3 > 23.0