Pretraživanje - Oznake
Pretraživanje - Sadržaj
Oprema za nogomet
Pretraživanje - Oznake
Pretraživanje - Sadržaj
Prijava
Registriranje


Kupujte Puma.com

Video za nogometne trenere

ProfessionalSoccerCoaching nudi animacije kako bi objasnio složene vježbe i sesije. Oni prate dijagrame i pisane opise za svaku vježbu ili sesiju. Omogućuju vam da saznate manje detalje o tome što čini sesiju i odgovorite na neriješena pitanja koja ste imali samo prilikom pregleda pisane prezentacije. Video ima navigacijsku traku koja se pojavljuje na dnu same animacije (omogućava vam reprodukciju, pauzu, zaustavljanje). Napominjemo da sve vježbe i sesije ne uključuju animacije jer ovu knjižnicu još uvijek gradimo. Video animacije pregledavaju se odabirom sljedećeg gumba na vježbama i sesijama uz koje su priložene animacije.